Paměť národa působí v Karlovarském kraj
i už 10 let a od roku 2022 má v kraji svoji
pobočku. Můžeme tak zaznamenávat
regionální příběhy, které by neměly být
zapomenuty.

Jsou to osudy, které vyprávějí o hrůzách
holocaustu, vyhnání z rodné vsi,
dřině v pracovních táborech, špiclování,
strachu, ale také o silné vůli, odvaze,
naději a víře.

Dokumentujeme

Karlovarský kraj prošel ve 20. století téžkými zkouškami. Dokumentujeme a připomínáme příběhy přeživších holocaustu, válečných veteránů, předválečných rodáků a pamětníky, který život ovlivnila komunistická totalita.

Vzděláváme

Od roku 2014 se v našem kraji koná úspěšný vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů. Za tu dobu se do něj zapojilo téměř 30 škol. z celého regionu. Jejich žáci a studenti vyzpovídali téměř 60 pamětníků.

Vyprávíme

V kraji pořádáme o našich pamětnících výstavy, setkáváme se při besedách a kinovečerech, organizujeme komentované procházky a hledáme další cesty, jak propojit obyvatele Karlovarského kraje a jejich pamětnice a pamětníky.