Vzděláváme žáky, studenty
i jejich učitele. Skrz příběhy
pamětníků poznávají
nedávnou minulost.

Naše programy pro školy stojí na mezigeneračním
dialogu. Propojujeme nejmladší, kteří často rádi
naslouchají, s těmi nejstaršími, jež mají hodně
co vyprávět. Vyprávíme příběhy a používáme
moderní přístupy k výuce novodobých dějin.

590 zapojených škol
6 000 účastníků workshopů
2 989 dětí zapojených do Příběhů našich sousedů